ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

S?owo dnia

LogowanieSpotkanie
wtorek, 12 maja 2015 19:39

Najbli?sze spotkanie ZAKowe odb?d? si? 14 czerwca 2015r..
Pocz?tek Msz? ?w. o 14:00 w kaplicy parafii pw. Micha?a Kozala w Gnie?nie.

 
Babka 2015
sobota, 11 kwietnia 2015 08:46

W niedziel? 12 kwietnia zapraszamy na nasze comiesi?czne spotkanie, b?dzie to "Babka Wielkanocna", tak?e prosz? przynie?? "co?" s?odkiego do kawy.

Rozpoczynamy tradycyjnie msz? o godzinie 14.00 w parafii ?w. Micha?a Kozala, dalsza cz??? spotkania w domu na Ho?ej

 
Rekolekcje Wielkopostne
wtorek, 17 lutego 2015 22:42

W dniach 27 - 29 marca 2015 r. w Domu Sistr Pallotynek w Gnie?nie, ul. Ho?a 31
odb?d? si? REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE.

B?dzie je prowadzi? ksi?dz Tadek Miszewski SAC.


W pi?tek od 17:00 mo?na si? zakwaterowa?
ale pierwszy oficjalny punkt programu to kolacja o 18.00.

Zako?czymy niedzielnym obiadem, ok.13.30.
Ch?tni b?d? mogli jeszcze uczestniczy? w Gorzkich ?alach o 15:00.

Prosimy o zabranie ?piwora, Pisma ?wi?tego, paczki ciastek do kawy.
Koszt (spanie ipe?ne wy?ywienie) 80 z? + wed?ug uznania i mo?liwo?ci "na ofiar?" dla rekolekcjonisty.

Uczestnicy to g?ownie tzw. starsza m?odzie? czyli pomi?dzy studentami a takimi, ktrych dzieci jeszcze do szko?y nie chodz?.

Zapraszamy Ciebie - podobnie jak w latach ubieg?ych.

Ale mo?e te? kto? z Twoich znajomych skorzysta?.

Zapisy i informacje
u Miko?aja wielkopostne.rekolekcje@gmail.com
 
?wi?to Wincentego Pallottiego
czwartek, 08 stycznia 2015 23:21

W niedziel? 25 stycznia 2015 zapraszamy
na ?
wi?towanie narodzin dla nieba ?w. Wincentego Pallottiego.

Uroczysto?ci rozpoczn? si? o 14:00 u ss. Pallotynek w Gnie?nie.


 
Spotkanie Adwentowe
poniedziałek, 17 listopada 2014 22:57

Spotkanie Adwentowe - 14 grudnia 2014

o 14:00 spotykamy si? na Mszy ?w. w ko?ciele (kaplicy) parafii b?. Micha?a Kozala przy ul. Orzeszkowej,

nast?pnie o 15:00 w Domu Sistr Pallotynek w Gnie?nie odb?dzie si? spotkanie formacyjne (medytacja w kapicy).

 
Spotkania formacyjne 2014
poniedziałek, 29 września 2014 06:50Terminy spotka? ZAKowych na sezon 2014/15

Spotkania b?d? zaczyna?y si? o godz. 14:00
Msz? ?w. w kaplicy parafii b?. Micha?a Kozala (przy ul. Orzeszkowej).

P?niej o 15:00 na Ho?ej b?dzie medytacja (bez dzieci),
wsplna z dzie?mi modlitwa i o 16:00 Agapa.

Dzieci podczas medytacji b?d? pod dobra opiek?.


TERMINY SPOTKA?:
12 pa?dziernika,
16 listopada,
14 grudnia

25 stycznia - ?wi?to W. Pallottiego
8 lutego,
27-29 marca - Rekolekcje Wielkopostne prowadzone przez ks. Tadzia Miszewskiego,
12 kwietnia.

 
Rekolekcje w Sucharach
poniedziałek, 12 maja 2014 23:40

W tym roku ponownie jedziemy do Suchar na rekolekcje w Bo?e Cia?o (19-22 czerwca).

Ka?dy przyje?d?a, kiedy mo?e (?roda wieczr? czwartek rano?), a zaczynamy Msz? ?w. i procesj? w Bo?e Cia?o (10.00).

Codziennie planowana jest konferencja, Msza ?w, adoracja. Planujemy te? je?? od czasu do czasu i dobrze sp?dzi? czas.

To wyjazd ZAK-owy w szerokim znaczeniu tego s?owa. Na chwil? obecn? ch?tni s? z naszej Wsplnoty (tak?e s. Monika). Z ZAK-u ma te? by? ks. Jarek D?browski SAC (z Samsieczna).

Zg?asza? mo?na si? do Moniki St. do 16.06 (poniedzia?ek).

 
Spotkanie
czwartek, 20 marca 2014 21:58

11 maja zapraszamy na spotkanie formacyjne (na Ho?ej)

Program niedzielnego spotkania:

14.15 - medytacja
15.00 - spotkanie (prowadzone przez Magd?)
16.00 - Msza ?w.
kawa

 
Rekolekcje Wielkopostne 2014
wtorek, 11 marca 2014 20:06

W dniach 11-13 kwietnia 2014r.

zapraszamy na


Rekolekcje Wielkopostne


ktre poprowadzi ks. Tadeusz Miszewski

Rekolekcje odb?d? si?
w domu ss. Pallotynek w Gnie?nie, ul. Ho?a 31.

Zapisy i inne szczeg?y podane zostan? wkrtce

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 11

statystyka ______________ statystyka